"HO"
  Modelena

Pegaso 6038 MetroBus, "" (1:87).
Otero Scale Model, . 87001F.
Otero Scale Model.
Otero Scale Model 87001F.
Otero Scale Model 87001F.  Pegaso 6038 MetroBusOtero Scale Model 87001F.  Pegaso 6038 MetroBus